Fritidspas

Vil dit barn gerne gå til FDF, men har du svært ved at få en stram økonomi til at finansiere det? Så kan et fritidspas måske være en mulighed.

Hvordan får dit barn et fritidspas?

Det er FDF Vester Hornum, der skal søge om fritidspasset. Det kan du ikke selv gøre. Skolen eller en evt. sagsbehandler kan heller ikke søge (det kunne de tidligere).

Ønsker du som forældre, at vi søger fritidspas til dit barn, skal du kontakte Henrik Petersen på [email protected] eller mobil 2929 1387. Vi skal ikke bruge dokumentation for din økonomi. Vi stoler på, at du kun beder os søge, hvis det er relevant for din familie.

Du kan kun søges til én aktivitet pr. kalenderår. Det betyder, at dit barn fx ikke kan få fritidspas til både FDF og fodbold i samme kalenderår.

(Har dit barn allerede fået fritidspas til en anden forening, så kontakt os alligevel – vi har også andre muligheder for tilskud end lige fritidspas).

OBS: Er dit barn ny i FDF Vester Hornum, skal du melde barnet ind, så snart du har skrevet til Henrik. Så klarer han det praktiske med ansøgning og indmeldelse samtidig. Indmeldelsen klarer du her…

Godt at vide om Fritidspas

Hvad er et fritidspas?

Et fritidspas er en økonomisk håndsrækning fra kommunen til børn og unge i Vesthimmerland, som ønsker at have mulighed for at være aktive i fritidslivet på lige vilkår med deres kammerater.

Fritidspasset er gældende for 1 år ad gangen. Vi skal altså søge Fritidspasset forfra hvert år. Men det klarer vi sagtens – i op til 4 kalenderår.

Hvem kan få et fritidspas?

Fritidspasset henvender sig til børn og unge, som:

  • er mellem 3 og 21 år
  • er bosiddende i Vesthimmerlands Kommune
  • kommer fra en mindre ressourcestærk familie

Dit barn kan maksimalt få et fritidspas i en samlet periode på 4 kalenderår.

OBS: Det er ikke muligt at søge om fritidspas til børn, som er anbragt i plejefamilie.

Hvad kan et fritidspas bruges til?

Hos os i FDF Vester Hornum kan fritidspasset fx bruges til at:

  • dække kontingentet
  • købe lejrudstyr (fx en sovepose eller en rygsæk)
  • deltage i lejre

Den maksimale værdi af et fritidspas er 1.500 kr. pr år for børn og unge mellem 3 og 17 år