Ledere

Mathilde Christensen

Leder for seniorvæbnere/seniorer

E-Mail:
Tlf.:

Ole Rahr Petersen

Leder for pilte/væbnere

E-Mail:
Tlf.:

Søren Roed

Leder for pilte/væbnere

E-Mail:
Tlf.:

Emil Petersen

Leder for seniorvæbnere/seniorer og IT-ansvarlig

E-Mail: ep@fdf.dk
Tlf.: 30488198

Simon Magnussen

Leder for pilte/væbnere

E-Mail:
Tlf.:

Henrik Petersen

Kredsleder, kasserer, og leder for seniorvæbnere/seninorer

E-Mail: hp@fdf.dk
Tlf.: 29291387

Rasmus Hauge

Formand, præst og leder for puslinge/tumlinge

E-Mail: rm@km.dk
Tlf.: 40112541

Lene Jeppesen

Leder for pilte/væbnere

E-Mail: lenej@fdf.dk
Tlf.: 50725785

Aase Holst

Leder for puslinge/tumlinge og valgt bestyrelsesmedlem

E-Mail: aaseholst@mail.dk
Tlf.: 40467175

Rene Nielsen

Leder for seniorvæbnere/seniorer

E-Mail:
Tlf.: 61769248