Samværsregler

Disse samværsreglerne er udarbejdet for at sikre, at der i FDF Vester Hornum altid er en god og tryg relation mellem børn og voksne samt børnene imellem. Samværsreglerne er senest rettet 9. oktober 2019.

Alkoholpolitik

Lederne må ikke nyde alkohol i forbindelse FDF-arrangementer, hvor de har et lederansvar over for børn. Dette gælder også på lejre.

I forbindelse med arbejdsweekender, loppemarkeder, julemarkeder mv. må ledere nyde alkohol i begrænsede mængder – dog kun hvis de ikke samtidig har et lederansvar for børn.

Børn under 18 år må aldrig nyde alkohol i forbindelse FDF-arrangementer.

Rygepolitik

Ledere/forældre må ikke ryge indendørs eller i biler under fællestransport. Rygning foregår udendørs på et aftalt sted.

Børn må ikke ryge i forbindelse med FDF-arrangementer.

Tavshedspligt

Ledere har tavshedspligt i forhold til alle private forhold vedrørende børnene, de kan få kendskab til. Det kan både være snakke med børn, som fx henvender sig med en bekymring. Det kan være oplysninger om forældrenes økonomi. Ellers det kan være oplysninger om fx medicin, sygdom mv. som forældrene oplyser om.

Indberetningspligt

Får vi mistanke om overgreb, mistrivsel mv. hos børn, har ledere pligt til at kontakte de sociale myndigheder. Dette går til en hver tid forud for vores tavshedspligt. Hvis en leder oplever noget, som kræver indberetning, skal formand og kredsleder samtidig informeres.

Ledere er underlagt normal indberetningspligt efter samme regler som hvis man oplever tilsvarende problemer hos naboen eller en bekendt.

Forventninger til børn

I FDF Vester Hornum føler vi et særligt ansvar for de børn, som har behov for ro og faste rammer for at trives. Det stiller store krav til os som ledere, men det stiller også krav til børnene.

Vi har derfor 3 enkle regler, som alle børn skal overholde:

  • Vi accepterer ikke voldsom adfærd, mobning og groft drilleri.
  • Vi accepterer ikke, at børn råber, løber rundt og ødelægger aktiviteterne for andre.
  • Vi accepterer ikke, at børn forlader aktiviteterne før tid uden en forudgående aftale.

Oplever vi, at nogle børn ikke overholder reglerne, tager vi straks en snak med barnet og informerer forældrene. Sker der ikke en bedring, kan barnet desværre ikke længere være med hos os.

Vi tager løbende en snak med børnene om reglerne.

Fællestransport

Før børn kan deltage i fællestransport, skal forældrene underskrive en transporttilladelse. Det sker ved indmeldelse eller i forbindelse med den enkelte aktivitet.

Det er den enkelte leders/forældres ansvar at overholde færdselsloven i forbindelse med fællestransport – herunder at have gyldigt kørekort, at overholde fartgrænser, at sørge for fastspænding af alle, at benytte selepuder til børn under 135 cm, ikke at være påvirket mv.

Forebyggelse af overgreb

Dagligdagen i kredsen

Der skal minimum deltage 2 ledere i alle FDF-arrangementer.

Ved bydende behov for fysisk kontakt med børn (fx tjek for skovflåter, hjælp med hygiejne mv.) skal minimum to ledere kende til den konkrete situation. Ledere skal altid tage hensyn til børnenes blufærdighed.

Hvis ingen ledere af samme køn som barnet er i nærheden, kan en leder af modsatte køn rent undtagelsesvis tage sig af førnævnte. I sådanne tilfælde skal forældrene altid informeres efterfølgende.

På lejre

Der skal minimum deltage 2 ledere på lejr. Vi tilstræber, at der deltager ledere af begge køn på lejren, såfremt der deltager børn af begge køn. Dette må dog ikke være eneste hindring for at gennemføre lejren.

Drenge og piger klæder om og bader hver for sig.

Vi tilstræber, at drenge og piger på lejre sover hver for sig, hvis det er praktisk muligt. Ledere kan sove sammen med børnene, hvis det skønnes nødvendigt eller fornuftigt. I disse tilfælde sover ingen ledere alene sammen med børnene.

Sociale medier

Ledere må ikke kontakte børn via sociale medier eller acceptere venneanmodninger fra børn, hvis deres eneste relation er FDF.

Der kan oprettes grupper på sociale medier, som børn også er med i. Forældrene vil på forhånd blive informeret om dette. Dette kræver samtidig, at der er mindst to ledere med i gruppen.

Undgå mistanke

Hvis vi som ledere kommer i situationer, som for andre kan virke mistænkelige, sørger vi altid for at informere de andre ledere og forældrene.

Børneattest

Vi har pligt til at indhente børneattest på alle over 15 år, som har deltaget i aktiviteter med børn mere end tre gange på tre måneder. Dette gælder også forældre, som hjælper til på fx en lejr eller ved et klassemøde.

Handlingsplan ved mistanke om overgreb

Ved mistanke om overgreb, skal ledere straks kontakte formanden eller kredslederen. Formanden eller kredslederen vurderer herefter sammen med lederen, hvordan mistanken konkret skal håndteres – og om der evt. skal ske politianmeldelse.

Formand og kredsleder skal i sådanne tilfælde altid holde hinanden informeres. Af hensyn til både børn og ledere skal så få som muligt involveres for at undgå rygter, falske anklager og påvirkning af børnene.