Bliv medlem

Det koster 400 kr. halvårligt at være medlem af FDF Vester Hornum. For de penge får du vores aktiviteter hver onsdagen. Skal du med på lejr, er der en deltagerbetaling. Men vi gør meget for at holde prisen nede, så alle kan være med.

Kniber det med økonomien, vil vi opfordre dig til at læse siden om Fritidspas, før du melder dit barn ind.